/ 3 نظر / 202 بازدید
khodai

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش ، خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید …[گل]

khodai

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی ، لبخند خداست به بنده اش اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه ، تمام مشکلاتو حل میکنه . . .[گل]

khodai

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش راه آسمان باز است ، پر بکش او همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواند ؟ اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . .[گل]سلام...بسیار زیبا و دلنشینبود دوست عزیز ممنون از انتخابای عالیتون[گل]