/ 2 نظر / 20 بازدید
khodai

افسوس که همیشه کارای درستو واسه ادمای اشتباه می کنیم[افسوس]

عسل فومنی

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن بهت نشان میده، توهزار دلیل برای خندیدن به اون نشان بده.