زنده یاد "حسین پناهی "


آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارن ومرده ها به فاتحه 

ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم!

به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم براشون ولی راحت فاتحه زندگی بعضیارو میخونیم !

گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست

بیائیم ساده ترین چیز رو ازهم دریغ نکنیم:

محبت

"حسین پناهی "

/ 1 نظر / 13 بازدید
khodai

کاملا درسته...امیدوارم چنین کرده باشیم.احترام و محبت....هزینه ای هم نداره[گل][دست]