/ 1 نظر / 25 بازدید
khodai

درود بر کسانی که : از پاکیشان دوستی آغاز می شود ؛ از صداقتشان دوستی ادامه می یابد ؛ و از وفایشان دوستی پایانی ندارد... [گل][گل][گل][گل]