/ 2 نظر / 26 بازدید
khodai

خدایا ، حکمت قدم هایی را که برایم برمیداری بر من آشکار کن ، تا درهایی را که بسویم می گشایی ، ندانسته نبندم ، و درهایی که به رویم میبندی ، به اصرار نگشایم[گل]

khodai

سلاااااااام[گل] [تایید][دست][دست] [تایید][دست][دست]