/ 4 نظر / 124 بازدید
khodai

سلام... دور زدن ممنوع...لااااااااااااااااااااااایک[گل][گل][گل]

khodai

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . [گل][گل][گل][گل][گل]

khodai

مهربانی را بیاموزیم فرصت آیینه ها در پشت در مانده است روشنی را می شود در خانه مهمان کرد می شود در عصر آهن آشناتر شد سایبان از بید مجنون٬ روشنی از عشق می شود جشنی فراهم کرد می شود در معنی یک گل شناور شد مهربانی را بیاموزیم موسم نیلوفران در پشت در مانده است موسم نیلوفران٬یعنی که باران هست یعنی یک نفر آبی است موسم نیلوفران یعنی یک نفر می آید از آن سوی دلتنگی می شود برخاست در باران دست در دست نجیب مهربانی می شود در کوچه های شهر جاری شد می شود با فرصت آیینه ها آمیخت با نگاهی با نفس های نگاهی می شود سرشار از رازی بهاری شد... محمدرضا عبدالملکیان [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]