کسی که.......

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ* *فیلسوف است**

  * *کسی که راست و دروغ برای او یکی است،* *چاپلوس است**

  * *کسی که پول می گیرد تا دروغ بگوید،* *دلال است**

  * *کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد،* *گدا است**

  * *کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد،* *قاضی است**

 * *کسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد،* *وکیل است**

 * *کسی که جز راست چیزی نمی گوید،* *بچه است**

 * *کسی که به خودش هم دروغ می گوید،* *متکبر است**

 * *کسی که دروغ خودش را باور می کند،* *ابله است**

 * *کسی که سخنان دروغش شیرینست،* *شاعر است**

* *کسی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید،* *همسر است**

  *کسی که اصلا دروغ نمی گوید،* *مرده است**

  *کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد،* *بازاری است**

 * *کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد،* *پر حرف است**

 * *کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند،* *سیاستمدار است**

 * *کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند، **چاپلوس و سیاستمدار**

/ 1 نظر / 16 بازدید
khodai

خدایا در این آشفته بازار کمک کن تا دلم بلرزد به نگاهی که بیارزد … و ای کاش آن نگاه نگاه تو باشد ![گل]سلاااااااااام