/ 1 نظر / 105 بازدید
khodai

كاش باران بودم و غم پنجره را ميشستم و به هر كس كه پس پنجره غمگين مانده از سر عشق ندا ميدادم... پاك كن پنجره از دلتنگی , كه هوا دلخواه است گوش كن باران را كه پيامی دارد دست از غم بردار ؛ زندگی كوتاه است... باز كن پنجره را , روز نو در راه است…[گل]