/ 1 نظر / 11 بازدید
khodai

اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند، ایمانتان را افزایش داده، اگر با تاخیر مستجاب کند، صبرتان را زیاد کرده و اگر مستجاب نکند چیز بهتری برایتان در نظر دارد. [گل][گل][گل][گل]